Wat is modelleren bij NLP?

Hoe kunnen we helpen?

Wat is modelleren bij NLP?

Je bent hier:

Modelleren bij NLP heet ook wel ‘ervaringsleren’. Dit ‘ervaringsleren’ is een belangrijk element bij het NLP coachconcept. Modelleren wordt ook wel de ‘studie naar succes’ genoemd. Er worden vragen gesteld als ‘Wat doen mensen die ergens succesvol in zijn?’, ‘Hoe doen ze datgene wat ze doen?’, ‘Wat zeggen en denken ze?’, ‘Wat zien zij voor zich?’, ‘Wat voelen zij waardoor zij tot dit succesvolle gedrag komen?’ De bron van NLP is dus leren van de ervaringen van iemand die in een ander zijn ogen een expert in iets is.

Die ervaringen van experts zijn weergegeven in modellen en technieken om de expertise leerbaar te maken. In feite is NLP een model dat ons leert te leren. Het leert te leren van de successen en bijzonder talenten van een ander. De basis van NLP is daarom ‘levende materie’. Coachen vooronderstelt eveneens ‘levende materie’ want coachen doe je namelijk in de concrete praktijk. 

Bij de NLP Coachopleiding (Practitioner) wordt in het eerste studiejaar al een modelleeropdracht uitgevoerd. Dit in tegenstelling tot andere opleiders die de modelleeropdracht in het Masterprogramma hebben opgenomen.
Deze keuze heeft de De Eigenwijze Coach Weert gemaakt, omdat het modelleren bewezen meerwaarde biedt voor de cursisten. Het geeft cursisten de kans om de modelleeropdracht volledig te doorleven en het nieuwe ‘doelvermogen’ volledig eigen te maken tijdens de opleiding. Tijdens de modelleeropdracht worden cursisten één-op-één begeleidt en leert de trainer de cursisten om dit nieuwe talent te ankeren.

Lees ook: NLP Coachopleiding

Kennisbank. Modelleren en NLP. De Eigenwijze Coach Weert
Kennisbank. Modelleren en NLP. De Eigenwijze Coach Weert.

Inhoudsopgave

Gratis inspiratieavonden

‘EN NU IK…..!’ data volgt zsm

INFO AVOND: NLP OPLEIDINGEN data volgt zsm