NLP coachmodel

NLP coachmodel

Je bent hier:

Het NLP coachmodel staat voor coachen in het ‘hier en nu’. Coaching is iets dat je moet doen. Praten over coaching is niets anders dan reproductie: het is als playbacken in plaats van echt zingen. Daarom wordt tijdens de verschillende NLP-opleidingen coaching actief geoefend op oefenklanten en elkaar.

Bij coaching kijken we naar gedrag. Wanneer hebben we iets geleerd? Als we iets kunnen dan zijn wij in staat om bepaald gedrag te vertonen. In veel leerprocessen wordt cognitieve informatie overgedragen, waardoor we iets weten en snappen, maar zonder het te kunnen. Een goede coach is iemand die snapt wat coaching is, maar die ook goed coacht. Met de NLP-benadering wordt aan de cursisten van de NLP-opleidingen goed coachgedrag overgebracht. Door dit in de praktijk direct te oefenen worden de verworven bekwaamheden als het ware in het lichaam geïnstalleerd. Die verworvenheden dragen bij tot de persoonlijke ontwikkeling. NLP-coaching betekent ‘persoonlijke groei’, wat tevens een van de belangrijkste doelstellingen is.

Lees ook: de NLP coachwegwijzer

NLP coachmodel. Kennisbank. De Eigenwijze Coach Weert
Inhoudsopgave

Gratis inspiratieavonden

5 september 2023: Informatieavond NLP Coach Opleidingen