NLP coachwegwijzer

NLP coachwegwijzer

Je bent hier:

Het NLP coachconcept kan schematisch worden weergegeven in de vorm van een NLP coachwegwijzer. De kern van de wegwijzer (de paal) staat voor de verschillende coachhandelingen. Met gebruikmaking van de coachwegwijzer wordt inzicht verkregen in de beweegredenen van mensen; het maakt mensen bewust van wat het effect van communicatie is en het doorbreekt denk- en gedragspatronen. De coachwegwijzer noemt NLP-technieken die de coach flexibel kan inzetten tijdens het coachpad van de klant. Deze technieken (zoals kaderen, feedback geven, patronen doorbreken e.a.) beheerst de NLP coach. In de spreekwoordelijke coachkoffer zitten de basiselementen die een coach bij zich draagt, zoals coachattitude, het communicatiemodel, de vooronderstellingen, rapport maken en de 3 V’s van NLP (Veiligheid, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid). 

 

Lees ook meer over het NLP coachconcept. 

NLP Coachwegwijzer opleiding NLP coach De Eigenwijze Coach Weert
Inhoudsopgave

Gratis inspiratieavonden

5 september 2023: Informatieavond NLP Coach Opleidingen