Hoe kunnen we helpen?

Je bent hier:

Het NLP communicatiemodel speelt een centrale rol. NLP is een methode die zicht geeft hoe menselijke communicatie tot stand komt. Vandaar dat er wordt gesproken van een ‘communicatiemodel’ binnen Neuro Linguïstisch Programmeren. 

NLP Communicatiemodel - Kennisbank NLP - De Eigenwijze Coach Weert

Uitleg van het NLP communicatiemodel

Iedereen neemt de wereld waar via verschillende zintuigen. Die zintuigelijke prikkels worden verwerkt in de hersenen. Onderzoek wees uit dat er per seconde 1 ½ miljoen zintuigelijke prikkels – allemaal informatie – door onze hersenen worden verwerkt. Deze prikkels worden niet allemaal tegelijk bewust waargenomen: er is een verschil tussen bewuste en onbewuste waarneming. Ons brein filtert data door middel van drie onbewuste processen, namelijk: weglaten, vervormen en generaliseren.

Onderzoek uit 1956 door George Miller heeft laten zien dat wij bewust zelfs maar zeer beperkt kunnen waarnemen: per seconde 5 tot 9 zintuigelijke waarnemingen. Dat betekent dus dat er veel informatie wordt weggelaten!  En van de informatie die resteert vervormen de hersenen deze informatie ook nog of wordt deze gegeneraliseerd. 

Het communicatiemodel speelt binnen de toepassing van de NLP een belangrijke rol. Diverse NLP-technieken zoals het ‘coachmodel‘  zijn hierop gebaseerd. 

NLP communicatiemodel; kennisbank NLP De Eigenwijze Coach Weert
Inhoudsopgave