NLP coachconcept

NLP coachconcept

Je bent hier:

Het NLP coachconcept bevat diverse coachtechnieken.
Het coachconcept gaat uit van de erkende gelijkheid en erkende ongelijkheid tussen mensen. Dat klinkt ingewikkeld maar is het niet. Het wil niets anders zeggen dan dat wij in wezen allemaal hetzelfde zijn. Met ‘erkende ongelijkheid’ wordt bedoeld dat omdat we allemaal gelijk zijn maar we dat ieders mens keuzevrijheid heeft. Mensen kiezen hun eigen leerweg en ontwikkelen zichzelf vanuit unieke, individuele talenten en verschillende vermogens in de vorm van beroepsvaardigheden of hobby’s.

Keuzevrijheid leidt tot uiteenlopende gedragingen, waarbij we allemaal een andere technieken leren en hierdoor onze ‘ongelijkheid’ vormgeven. Voor een coach zijn alle mensen gelijkwaardig en ongelijk wat betreft bepaalde vermogens, intelligentie, kennis of gedrag. Een coach vindt mensen de moeite waard om te investeren. Bij een echte coachgrondhouding hoort het begrip van en beheersing van het coachconcept.

Het coachconcept wordt door de NLP-coach gepraktiseerd tijdens persoonlijke coachingsgesprekken en wordt aangeleerd tijdens de NLP Coachopleiding en de NLP Opleiding Persoonlijk Leiderschap voor Zorgprofessionals.

Het bestuderen van het ‘talent’ van een ander met als doel daar zelf van te groeien, wordt ook ‘modelleren‘ genoemd.

Het NLP coachconcept. Kennisbank. De Eigenwijze Coach Weert
Inhoudsopgave

Gratis inspiratieavonden

5 september 2023: Informatieavond NLP Coach Opleidingen