NLP coachkoffer

Je bent hier:

Een NLP coach beschikt over een goed gevulde coachkoffer. In de coachkoffer zit de basis van een coach namelijk: een goede coachattitude, het communicatiemodel, de vooronderstellingen, rapport kunnen maken en de 3 V’s van NLP.

De coach maakt gebruikt van de volgende technieken:

  1. Framing (een ander ‘kader’ om een situatie/gevoel zetten) 
  2. Ankeren 
  3. Feedback geven 
  4. Patronen doorbreken
  5. Herkaderen
  6. Vragen stellen 

Deze technieken die de NLP coachwegwijzer benoemd, worden gebruikt tijdens het coachpad; het pad dat de cliënt volgt tijdens de coaching van de huidige situatie naar de gewenste situatie. Tijdens dit pad komen cliënten hindernissen tegen en leren ze om naar eigen interne hulpbronnen te reiken (die iedereen in zich heeft) om doelen te bereiken. 

In de coachkoffer zitten ook de volgende basiselementen:

Vooronderstellingendit betreft het hebben van een goede coachattitude. Symbolisch is dit de coachkoffer die de coach bij zich heeft tijdens het coachpad. Vooronderstellingen zijn aannemelijke overtuigingen die bepalend zijn voor hoe iemand naar de wereld kijkt, hoe iemand naar mensen en het menselijk gedrag kijkt.

Voorwaarden en kernwaarden: de coach is emotioneel neutraal, kan optimaal contact maken en is zintuigelijk scherpzinnig. Die voorwaarden om te coachen leiden tot: veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid (de drie V’s binnen de NLP).

Structuur: het coachproces heeft structuur. Doelen die we willen bereiken komen onderweg belemmeringen tegen. Ieder mens heeft hulpbronnen in zichzelf zitten om te bereiken wat het gewenste doel is. Hiervoor is structuur nodig.

Doel: op individueel niveau biedt coaching keuzemogelijkheden en zorgt het voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Op team- en organisatieniveau leidt coaching tot diepgaande en blijvende veranderingen in de organisatiestructuur en in de interne en externe communicatie.

NLP coachkoffer; kennisbank De Eigenwijze Coach Weert
NLP coachkoffer; kennisbank De Eigenwijze Coach Weert.

Vorige Wat zijn NLP vooronderstellingen?
Volgende Voor wie is de NLP-methode geschikt?
Inhoudsopgave