Wat zijn NLP vooronderstellingen?

Je bent hier:

NLP vooronderstellingen zijn aannemelijke overtuigingen die bepalend zijn voor hoe iemand naar de wereld kijkt, hoe iemand naar mensen en het menselijk gedrag kijkt en betreffen een aantal overtuigingen of aannames die zijn gemodelleerd via succesvolle mensen. Zij vormen een belangrijk onderdeel van het fundament van NLP.

De vooronderstellingen in de NLP-leer zijn:

  1. Respecteer ieders model van de wereld.
  2. Elk gedrag heeft een positieve intentie.
  3. Elke keuze is de beste keuze op dat moment.
  4. Er is geen mislukking alleen feedback.
  5. Ieder mens heeft hulpbronnen.
  6. De betekenis van de communicatie is de respons die je krijgt.
  7. Lichaam en geest zijn een eenheid.
  8. Hoe flexibeler de coach, hoe beter het resultaat.

Tijdens de NLP Coachopleiding worden de vooronderstellingen verder uitgelegd en in de cursisten verankerd door training.

Het begrip kom je veel tegen binnen de NLP. Symbolisch worden ‘vooronderstellingen’ weergegeven als een koffer (de ‘coachkoffer’) die de coach bij zich heeft tijdens het coachpad

Kennisbank NLP. De Eigenwijze Coach Weert. NLP coaching en opleidingen.

Vorige Wat is ankeren bij NLP?
Volgende NLP coachkoffer
Inhoudsopgave