Wat is NLP

Inhoudsopgave

Wat is NLP eigenlijk?

Wat is NLP? De afkorting ‘NLP’ staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Maar zoals wij als Eigenwijze Coaches het bij voorkeur noemen staat het voor: Nieuw Levens Plezier. Een NLP coachingstraject brengt je veel. NLP helpt om inzicht te krijgen in wie je bent, wat je écht wilt en waarvan je gelukkig wordt. Samen met een NLP coach onderzoek je jouw eigen beperkende gedachten en krijg je hierdoor steeds meer grip op jouw emoties doordat je bewust wordt van onbewuste mentale processen. 

Zo leer je om negatief gedrag om te zetten naar constructieve en positieve handelingen, waardoor je meer grip krijgt op je privéleven en je werk. NLP coaches ondersteunt jou tijdens jouw proces van persoonlijke ontwikkeling en geeft je elke keer wanneer het nodig is dat juiste zetje.

Wil je een stap verder gaan dan een NLP coaching dan biedt De Eigenwijze Coach Weert ook twee opleidingen:
1. De NLP coach opleiding die jou opleidt tot zelfstandig coach (practitioner).
2. De Opleiding persoonlijk leiderschap die gericht is op persoonlijke ontwikkeling.

De Opleiding Persoonlijk Leiderschap kan zowel privé als professionele doelstellingen hebben.

Wat is NLP coaching?

NLP coaches bieden persoonlijke coachingstrajecten aan, die afgestemd worden op wat jij wilt bereiken. De coach helpt jou om je gedachten die het gedrag bepalen om te buigen naar constructief gedrag en positieve gedachten. Zodat je mentale processen je ondersteunen in het dagelijks leven in plaats van tegenhouden. Je leert begrijpen hoe ons brein werkt. Coaching kun je voor verschillende onderdelen van je leven inzetten. In je privéleven kan een NLP coach bijvoorbeeld helpen met je persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van de relaties die je hebt met de mensen om je heen te halen en meer successen te realiseren.

Wat is een NLP business coach?

Een NLP business coach helpt je met de NLP methodes toe te passen in je professionele leven. Bijvoorbeeld om jouw communicatie te verbeteren, om doelen te stellen of om meer voldoening uit je werk te halen. Een business coach helpt je met de NLP methodiek toepassen in je professionele leven. Het helpt je om processen binnen je onderneming te stroomlijnen, waardoor groei mogelijk wordt. NLP leert je om jouw wijze van communiceren te verbeteren, waardoor je meer met verbinding realiseert met je medewerkers. Met NLP kun je zakelijk aan de slag met het veranderen van onzekerheid naar zekerheid en vertrouwen en ga je optimaal functioneren. Dat maakt een zakelijk coach zeker de moeite waard!

Wat is NLP en wat voegt het aan jouw leven toe?

Door NLP persoonlijke coaching of door een NLP coach opleiding te volgen, leer je hoe je dingen anders kunt doen en hoe je anders tegen zaken aan kunt kijken.

Met hulp van NLP technieken leer je om keuzes te maken en hoe oude keuzes ervoor zorgen dat jij staat waar je nu bent.

Een NLP coach leert jou welke oude gewoonten je beter kunt loslaten en hoe je die oude gewoonten los kúnt laten. Je krijgt inzicht in welk effect jij hebt op de omgeving, hoe je de omgeving effect heeft op jou en hoe je daar – vanuit je eigen IK –  invloed op kunt uitoefenen.

NLP leert jou inzicht te krijgen in hoe je dingen zelf in stand houdt door je gedachten en hoe je die gedachten kunt veranderen.

NLP Leert jou alles wat je nodig hebt, om van moeten naar kunnen en van mogen naar willen te gaan.

Kortom: NLP= Nieuw Levensplezier,

Blij aan de buitenkant, maar van binnen…?

Wil jij…

jezelf meer of beter kunnen uitspreken,
opener zijn,
echt contact maken,
beter gehoord willen worden?

Houd jij…
sommige gevoelens stil – ook voor jezelf?
Ervaar je daarover misschien zelfs schaamte,
en voel je je daar dan weer schuldig over?

Vind je…
het lastig om te voldoen aan verwachtingen,
om te lezen wat er van je wordt verwacht?

Zou jij…
je gemotiveerder willen voelen,
het anders willen doen?

Vraag jij jezelf wel eens af of er niet meer is dan…
altijd druk, druk, druk zijn,
altijd maar vriendelijk blijven,
altijd maar de vrede willen bewaren?

Elk mens communiceert de hele dag door via taal. ‘Linguïstisch’ betekent ‘taal’.
Je kunt niet niét communiceren. Hoe je communiceert hangt nauw samen met wat je hebt waargenomen en welke betekenis je vaak onbewust aan die waarneming geeft.

NLP gaat uit van de betekenis die je aan een waarneming geeft

Die betekenis bepaalt:

Je gedrag.
Je emoties.
Wat je zegt.
Hoe je iets zegt.
Alles wat er aan jou te zien en te horen is, jouw verbale en non-verbale communicatie, komt voort uit wat jij in jouw ‘donkere kamer van betekenisgeving’ hebt gedaan.

Op het moment dat er betekenis is gegeven aan de film die je waarneemt, wordt er een programma in onze hersenen geopend. De term ‘neuro’ verwijst daarom naar de werking van onze hersenen.

Wat is bij NLP de betekenis van 'programmeren'

Het woord ‘programmeren’ slaat op de programma’s die in de hersenen aanwezig zijn. Door die programma’s kom je in een bepaald gemoedstoestand terecht.
En op dat moment worden er weer andere ‘programmaatjes’ geactiveerd die de spieren in het lichaam aansturen. Zo ontstaat lichaamstaal en gedrag. Ieders gedrag ligt in het verlengde van de betekenis die we aan onze waarneming hebben gegeven. Met NLP leer je hoe onze waarnemingen werken.

Gedrag bestaat dus uit onbewuste, automatische programma’s en aangeleerde patronen. We gedragen ons overeenkomstig aan de gedachten en gevoelens die uit onze waarnemingen zijn ontstaan. Lees anders ook eens: ‘wat leer je met NLP‘.

Verandering door persoonlijke coaching of een opleiding

Dat begint met erkenning dat jouw beleving voor jou de waarheid is. En dat jouw waarheid, jouw beleving er mag zijn. Vanuit dat punt vertrek je om het heft, stapje voor stapje, in eigen hand te nemen.

Zodra je weet wat je wél en wat je niét wilt kun je gevoelens leren herkennen en erkennen. Grenzen stellen. Beseffen dat er keuzes zijn die je kunt maken. Er dingen zijn die je kunt doen om jouw beleving te verbeteren. Meer zekerheid inbouwen, geluk en rust, vrijheid in je leven.

Dit bereik je…

door je gedachten te veranderen,
door je gevoel te volgen,
door keuzes te maken,
door jezelf voorop te stellen,
door uit te gaan van wat jij belangrijk vindt,
door jouw leven te ‘leven’ zoals jij wilt…
vanuit al het goede dat jij in je hebt,
van vriendelijk doen naar vriendelijk zijn,
van geleefd worden, naar leven vanuit jezelf.

Dat is wat een NLP opleiding of NLP coaching jou oplevert!

"Van vriendelijk doen naar vriendelijk zijn. Van geleefd worden, naar leven vanuit jezelf. Dat is wat NLP jou oplevert."

Wat is NLP coaching, Eigenwijze Coach Weert

"NLP leert jou alles wat je nodig hebt, om van moeten naar kunnen en van mogen naar willen te gaan."

De Eigenwijze Coach Weert biedt zowel persoonlijke coaching als NLP trainingen.
Voor zorgmedewerkers en zorginstellingen zijn persoonlijke coachtrajecten en opleidingen beschikbaar. 

Onze NLP coach opleiding tot NLP practitioner

Het doel van deze NLP practitioner opleiding is bewustwording van onbewust gedrag en patronen, jezelf verder te ontwikkelen en verdieping te vinden in de communicatie met jezelf en de ander. Dit leer je tijdens de NLP coach opleiding bij De Eigenwijze Coach Weert. 

Na de practitioner opleiding kun je als NLP practitioner een eigen praktijk starten als zelfstandig coach. Je leest hier waaruit de NLP coach opleiding bestaat

In deze opleiding leer je specifieke coaching vaardigheden en interventietechnieken inzetten waarmee je mensen kunt helpen. Je maakt kennis met de basis  principes van NLP, je leert hoe ons brein werkt en hoe je de werkelijkheid buiten om je heen waarneemt. Je leert hoe je samen met cliënt doelen kunt stellen. Uiteraard krijg je alle interventies geleerd die horen bij een NLP Practitioner. Tijdens de modules leer je met verschillende NLP technieken. Die ga je ook direct toepassen. Daarmee bedoelen we dat je mensen coachen die zich als oefenklant beschikbaar willen stellen met échte vragen. De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen en coachsessies tijdens de examendag. 

Wat kun je als NLP practitioner?

Je wordt getraind in het herkennen van gedragspatronen en vooronderstellingen in een vroeg stadium (je gaat namelijk meer zien). Je hebt technieken aangeleerd waardoor je hierop kunt inspelen. Dat doe je door door de juiste vragen te stellen. Dankzij de technieken uit de NLP coachkoffer vergroot je stijlflexibiliteit als coach. Dit heeft alles te maken met stemgebruik, metaforen, taal, dynamiek en sturen op het proces van de cliënt. Door de juiste vragen te leren stellen en te chunken (dit betekent het veranderen van abstractieniveau) weet je hoe je moeiteloos diepgang en intrinsieke motivatie moet opwekken bij een cliënt. Hierdoor worden gesprekken dynamisch en verrassend. In ieder gesprek voeg je zichtbare en voelbare waarde aan het bewustwordingsproces van je coachée. 

Gratis inspiratieavonden

Woensdag 17 jan 2024:

‘EN NU IK…..!’

Dinsdag 20 febr 2024:

‘EN NU IK….!’

Maandag 11 mrt 2024:

INFO AVOND: NLP OPLEIDINGEN