Wat is NLP coaching?

Wat is NLP coaching?

Je bent hier:

NLP coaching kan omschreven worden als het vrijmaken van het potentieel aan kwaliteiten waardoor doelen bereikt kunnen worden. Het ontwikkelen en benutten van menselijk potentieel wordt op verschillende manieren gedaan. De verschillende opvattingen over coachen hebben een gemeenschappelijke noemer; het gaat om het vrijmaken van potentiële kwaliteiten. De meningen over het ‘hoe’ van coachen liggen meer uiteen: ‘Hoe doe je dat: coachen?’ NLP gebruikt het NLP-coachconcept. Coachen is een resultaatgerichte methodiek vanuit een mensgerichte benadering.

De NLP-methode is ontstaan uit het leven zelf. In NLP ligt de vooronderstelling dat wat de ene persoon kan, de andere kan leren. Wat een succesvolle voetbalcoach doet, kan een ander dus ook leren. De gedachte achter NLP is ‘leren door zelf te doen’. Wanneer leren wij iets? We hebben geleerd als we in staat zijn om iets te kunnen doen en een bepaald gedrag te laten zien. Leren is één; het geleerde toepassen is een tweede. Met het ‘LIVE-coachen’ worden de nieuwe verworvenheden als bekwaamheden opgeslagen in het lichaam. Die verworvenheden dragen bij aan persoonlijke ontwikkeling. De NLP-methode gaat er ook van uit dat iedereen her verdient om te groeien, hoe die groei dan ook wordt geïnterpreteerd. Belangrijk is dat die groei vanuit iemand zélf komt.

Het ‘LIVE coach-concept’ wordt weergegeven in de NLP-coachwegwijzer

Wat is NLP coaching. De Eigenwijze Coach Weert
Inhoudsopgave

Gratis inspiratieavonden

5 september 2023: Informatieavond NLP Coach Opleidingen